Wykaz  podręczników nieobjętych dotacją rządową w roku szkolnym 2017/2018

dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni