ZA CZERWIEC 2017 r.

należy dokonać najpóźniej do 6 czerwca

 

 

Nr konta bankowego do wpłat za obiady:

23 1020 1853 0000 9502 0229 1896

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska Ia obiady za VI/2017.

Brak wpłaty spowoduje brak możliwości korzystania z posiłków do czasu uregulowania płatności. Uiszczenie opłaty umożliwi spożywanie posiłków począwszy od trzeciego dnia.

Odpisy obiadowe należy odebrać w sekretariacie szkoły od 7 do 9 czerwca 2017.

 

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ" umieszczonym na stronie internetowej szkoły.