Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni prowadzi nabór do I klasy sportowej, pływackiej.

Kandydaci do klasy sportowej kwalifikowani będą na podstawie testów sprawnościowych odbywających się na lądzie i w wodzie przeprowadzonych przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły.

Testy sprawnościowe odbędą się:

Termin I - 7.06.2017 godzina 16.00-16.45 (pływalnia Gdynia - Witomino)

17.00- 18.00 (sala gimnastyczna Zespół Szkół nr 7)

Termin II - 9.06.2017 godzina 16.00-16.45 (pływalnia Gdynia-Witomino)

17.00- 18.00 (sala gimnastyczna Zespół Szkół nr 7)

Rodzice zgłaszając dzieci do testów sprawnościowych zobowiązani są do złożenia  Komisji Rekrutacyjnej orzeczenia lekarskiego o zdolności przystąpienia kandydata do testów sprawnościowych, wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu lub oświadczenia o stanie zdrowia dostępnego na stronie internetowej.

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

PLAKAT