OPŁATY ZA OBIADY

ZA CZERWIEC 2017 r.

należy dokonać

od 01 do 25 MAJA– na konto Szkoły

od 04 do 25 MAJA - w kasie Szkoły

ŻYWIENIE W CZERWCU 2017 r. wynosi:

13 dni żywieniowych x 2,80 = 36,40

Nr konta bankowego do wpłat za obiady:

23 1020 1853 0000 9502 0229 1896

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska Ia obiady za VI/2017.

Brak wpłaty spowoduje brak możliwości korzystania z posiłków do czasu uregulowania płatności. Uiszczenie opłaty umożliwi spożywanie posiłków począwszy od trzeciego dnia.

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ" umieszczonym na stronie internetowej szkoły.