OPŁATY ZA OBIADY

ZA MAJ 2017 r.

należy dokonać

od 01 do 25 KWIETNIA – na konto Szkoły

od 03 do 25 KWIETNIA - w kasie Szkoły

 

 

ŻYWIENIE W MAJU 2017 r. wynosi 20 dni żywieniowych:

dla klas 0-3 SP: 56,00

dla klas 4-6 SP oraz I-III Gim: 53,20

Nr konta bankowego do wpłat za obiady:

23 1020 1853 0000 9502 0229 1896

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska Ia obiady za V/2017.

Brak wpłaty spowoduje brak możliwości korzystania z posiłków do czasu uregulowania płatności. Uiszczenie opłaty umożliwi spożywanie posiłków począwszy od trzeciego dnia.

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ" umieszczonym na stronie internetowej szkoły.