30 marca 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja
do oddziałów przedszkolnych i klas I SP.

Szczegóły w zakładce (REKRUTACJA SP).