OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA MARZEC 2017 r.

należy dokonać

od 01 do 25 LUTEGO – na konto Szkoły

od 02 do 25 LUTEGO - w kasie Szkoły

 

 

ŻYWIENIE W MARCU 2017 r. wynosi:

23 dni żywieniowych x 2,80 = 64,40

Nr konta bankowego do wpłat za obiady:

23 1020 1853 0000 9502 0229 1896

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska Ia obiady za III/2017.

Brak wpłaty spowoduje brak możliwości korzystania z posiłków do czasu uregulowania płatności. Uiszczenie opłaty umożliwi spożywanie posiłków począwszy od trzeciego dnia.

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ" umieszczonym na stronie internetowej szkoły.