DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze, świetlica czynna od 7.00 do 17.00.

Uczniów zapraszamy na JASEŁKA I WIGILIE KLASOWE.