„Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. W celu wsparcia przedsięwziętej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Roku Szkoły w Ruchu zawiązuje się Koalicję na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów. Wszyscy Partnerzy przystępujący do Koalicji zobowiązują się do wspierania działań, mających na celu zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do jak największej aktywności fizycznej w szkole i poza nią oraz kształtowanie wśród uczniów nawyku regularnej aktywności fizycznej. Czas dzieciństwa i dorastania jest bowiem najważniejszym okresem wyrabiania nawyków zdrowego stylu życia, który obejmuje przede wszystkim aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie…”
Ten fragment listu intencyjnego Ministra Edukacji Narodowej ( tutaj można przeczytać całość) zainspirował nas, Dyrekcję i nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół nr 7 do przystąpienia do w/w koalicji a tym samym zgłoszenia naszej placówki do konkursu: „Ćwiczyć każdy może”. Celem akcji było podjęcie działań (i udokumentowanie ich ) na rzecz aktywności fizycznej w co najmniej 3 obszarach. ( Regulamin akcji do przeczytania tutaj). Staraniem nauczycieli i dzieci zarówno ze Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum zrealizowaliśmy zadania z 4 obszarów. Z efektami naszej pracy można zapoznać się tutaj:

obszar nr 1: wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej. Zadanie do wykonania: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);
(tutaj można zobaczyć nasze dokonania) (obszar nr 1.1, obszar nr 1.2)


obszar nr 2: wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zadanie do wykonania: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego;
(tutaj można zobaczyć nasze dokonania) (obszar nr 2.1, obszar nr 2.2)


obszar nr 5: pozalekcyjne zajęcia sportowe. Zadanie do wykonania: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp.);

(tutaj można zobaczyć nasze dokonania) (obszar nr 5.1, obszar nr 5.2, obszar nr 5.3)

obszar nr 6: zajęcia zorganizowane. Zadanie do wykonania: Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;
(tutaj można zobaczyć nasze dokonania) (obszar nr 6)

Obszary zostały zrealizowane i opisane, całość zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej przesłana do Organizatora- czekamy na weryfikację i mamy nadzieję na tytuł „Szkoły w ruchu”. Trzymajcie kciuki.

 

REGULAMIN