ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7  ♦  UL. STAWNA 4-6  ♦  81-629 GDYNIA  ♦  tel.: (058) 624 04 07  ♦  fax: (058) 624 23 63  ♦ http://www.zs7.gdynia.pl ♦  e-mail: sekretariat@zs7gdynia.edu.pl

E-dziennik

PostHeaderIcon Projekty

PostHeaderIcon Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu


„Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. W celu wsparcia przedsięwziętej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Roku Szkoły w Ruchu zawiązuje się Koalicję na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów. Wszyscy Partnerzy przystępujący do Koalicji zobowiązują się do wspierania działań, mających na celu zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do jak największej aktywności fizycznej w szkole i poza nią oraz kształtowanie wśród uczniów nawyku regularnej aktywności fizycznej. Czas dzieciństwa i dorastania jest bowiem najważniejszym okresem wyrabiania nawyków zdrowego stylu życia, który obejmuje przede wszystkim aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie…”
Ten fragment listu intencyjnego Ministra Edukacji Narodowej ( tutaj można przeczytać całość) zainspirował nas, Dyrekcję i nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół nr 7 do przystąpienia do w/w koalicji a tym samym zgłoszenia naszej placówki do konkursu: „Ćwiczyć każdy może”. Celem akcji było podjęcie działań (i udokumentowanie ich ) na rzecz aktywności fizycznej w co najmniej 3 obszarach. ( Regulamin akcji do przeczytania tutaj). Staraniem nauczycieli i dzieci zarówno ze Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum zrealizowaliśmy zadania z 4 obszarów. Z efektami naszej pracy można zapoznać się tutaj:

obszar nr 1: wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej. Zadanie do wykonania: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);
(tutaj można zobaczyć nasze dokonania) (obszar nr 1.1, obszar nr 1.2)


obszar nr 2: wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zadanie do wykonania: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego;
(tutaj można zobaczyć nasze dokonania) (obszar nr 2.1, obszar nr 2.2)


obszar nr 5: pozalekcyjne zajęcia sportowe. Zadanie do wykonania: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp.);

(tutaj można zobaczyć nasze dokonania) (obszar nr 5.1, obszar nr 5.2, obszar nr 5.3)

obszar nr 6: zajęcia zorganizowane. Zadanie do wykonania: Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;
(tutaj można zobaczyć nasze dokonania) (obszar nr 6)

Obszary zostały zrealizowane i opisane, całość zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej przesłana do Organizatora- czekamy na weryfikację i mamy nadzieję na tytuł „Szkoły w ruchu”. Trzymajcie kciuki.

 

REGULAMIN

 

PostHeaderIcon Prezentacje projektów edukacyjnych

W czytelni Zespołu Szkół Nr 7 przedstawione zostały prezentacje projektów edukacyjnych klas drugich gimnazjum. Było to nowe, a tym samym znaczące  wydarzenie w życiu szkoły. Obecni byli przedstawiciele dyrekcji szkoły, wychowawcy, nauczyciele, a także uczniowie klas I gimnazjum.

Jednym z elementów  prezentacji projektu było przedstawienie wszystkiego, czego w czasie pracy nad nim nauczyli się uczniowie. Część publicznej prezentacji polegała na przedstawieniu zdobytych przez uczniów doświadczeń, wiedzy, umiejętności i dokonań. Dla gości zaproszonych na prezentację ten wymiar edukacyjnych osiągnięć uczniów był nie tylko przekonującym dowodem indywidualnej nauki uczniów, ale również autentycznej i skutecznej pracy szkoły.
Perspektywa publicznej prezentacji silnie motywowała uczniów do pracy, zwiększając ich poczucie odpowiedzialności. Wyzwoliła też twórczą energię oraz nauczyła zachowania w sytuacjach publicznych, dając szansę rozwinięcia ważnych umiejętności.

Niezależnie od przyjętej formy, każda  z prezentacji dała uczniom możliwość wypracowania  skutecznego sposobu  porozumiewania się – dobór  odpowiednich form
i metod komunikacji językowych i wizualnych. Wszystkie zespoły  musiały dokonać starannej selekcji informacji i materiałów oraz przedstawić je w zwięzły, a zarazem atrakcyjny sposób.

Świadomość publicznej prezentacji zmobilizowała  uczniów do podniesienia poziomu jakości pracy, a tym samym  jej efektów – uczniowie od początku wiedzieli, że będą zobligowani do  przedstawienia  innym jak pracowali i czego dokonali. Podczas prezentacji uzyskali swego rodzaju informację zwrotną,  zostali ocenieni i docenieni przez odbiorców.

Obecni podczas pokazu wychowawcy i opiekunowie wspierali zespoły w trakcie prezentacji i zachęcali widzów do nagradzania uczniów brawami.

 

 


ROK SZKOLNY 2011/2012

 

Galeria


ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Prace uczniów:

Projekt w formie strony www: Internet...

Projekt w formie prezentacji multimedialnej - Nocny świat nietoperzy

 

 


ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Film promocyjny o naszym gimnazjum nakręcili uczniowie klasy IIB w ramach realizacji projektu gimnazjalnego.

ZAPRASZAMY